logo
logo
O firmie Usługi Konserwacja Refernecje Kontakt
KONSERWACJA BOISK ZE SZTUCZNEJ TRAWY


Specjalizujemy się w konserwacji boisk ze sztucznej trawy

Aby utrzymać boisko w dobrej kondycji konieczne jest systematyczne przeprowadzanie zabiegów konserwacji. Zabiegi należy przeprowadzać odpowiednio do tego celu przystosowanym sprzętem i przy dobrych warunkach pogodowych. Dzięki konserwacji utrzymana jest dobra jakość gry na boisku i przedłużona zostaje jego żywotność.

Materiał organiczny

Obecność materiału organicznego ma różnorodny negatywny wpływ na nawierzchnię z trawy syntetycznej. Kiedy opadłe liście zalegają na boisku podczas codziennych rozgrywek i treningów, materiał organiczny zostaje wdeptany i zmieszany z materiałem do wypełnienia. Prowadzi to w konsekwencji do zbicia maty i stworzenia warunków do rozwoju alg, które przyczyniają sie do zwiększenia śliskości boiska. Oprócz tego w macie powstawać będzie warstwa organicznego materiału, w której będą rosły trawa, chwasty i mech. Mech rośnie w terenie zacienionym lub na obszarze boiska, które przez długi okres znajduje się w cieniu i jest nieodpowiednio konserwowane. Dlatego też zalecane jest, szczególnie jesienią, usuwanie regularne opadłych liści z obszaru boiska oraz regularne szczotkowanie płyty boiska. Jeśli użytkownicy wejdą na czyste boisko jest duża szansa, ze sami zadbają, aby po ukończeniu gry było czyste i nie będą wyrzucać na nie reszek jedzenie i szczególnie trudnej do usunięcia gumy do żucia.

Usuwanie zanieczyszczeń: Verti Top WB/Verti Clean 1500/Verti Top 1500

Urządzania te pozwalają na efektywne usuwanie liści i zanieczyszczeń z płyty boiska, doskonale zastępują stosowane wcześniej dmuchawy do liści, które mogą powodować przemieszczanie materiału do wypełnienia. Obrotowa szczotka usuwa odpadki z powierzchni oraz górnej części maty, zebrany materiał filtrowany za pomocą mechanizmu przesiewającego. Czysty materiał do wypełniania zostaje rozdysponowany równo na powierzchni. Zabieg należy przeprowadzać w suchych warunkach pogodowych. Boisko powinno być średnio czyszczone co 2-3 tygodni. Oznacza to, że jesienią i wiosną częściej

Szczotkowanie: Verti Broom/Verti Brush

Podczas intensywnego użytkowania boisko powinno być szczotkowane co najmniej raz na 2 tygodnie. Ilość szczotkowań na rok to ok. 24-26. Ważne jest, aby przed szczotkowaniem, z boiska został usunięty materiał organiczny, aby uniknąć negatywnych efektów wmiecenia go wgłąb maty. Dzięki szczotkowaniu włókna maty zostaną podniesione i górna warstwa granulatu zostanie rozluźniona. Ważne jest, aby regularnie zmieniać kierunek szczotkowania.

Inspekcja/uzupełnianie granulatu: miejscowo ręcznie

Niektóre obszary na boisku są intensywniej użytkowane. Na obszarach podbramkowych i w narożnikach powinna być przeprowadzana regularna kontrola i uzupełnianie granulatu (raz na 4 tygodnie, w zależności od intensywności użytkowania obiektu). Miejscami można uzupełniać granulat ręcznie, bez stosowania rozsypywarki. Najpierw należy podnieść włókna za pomocą szczotki lub grabi i następnie rozprowadzić niewielkie ilości granulatu. Bardzo ważne jest, aby włókna nie znajdowały się pod granulatem, dlatego też należy zabieg ten przeprowadzać przy suchych warunkach pogodowych. Jeśli włókna maty będą mokre, granulat będzie się do nich przyklejać i nie będzie wpadać wgłąb maty. W przypadku, gdy włókna maty są mokre lub statyczne, można po uzupełnieniu granulaty podlać miejsce woda, aby wmyć granulat wgłąb maty.

Inspekcja/usuwanie chwastów

Przyklejoną gumę do żucia, chwasty i trawę i pojedyncze śmieci najlepiej jest usuwać ręcznie z płyty boiska. Osoba odpowiedzialna za teren boiska powinna przeprowadzać codzienną inspekcję. Boisko utrzymywane w czystości, nie zachęca do pozostawiania na nim śmieci.

Okresowa konserwacja

Głębokie rozluźnianie materiału do wypełniania: Verti Groom/Verti Rake

W okresach intensywnego użytkowania boiska zalecane jest przeprowadzanie co 2-3 miesiące zabiegu intensywnego rozluźniania materiału do wypełnienia. Zabieg ten przeciwdziała splataniu się włókien. Materiał do wypełnienia zarówno granulat gumowy jak i górna warstwa piasku kwarcowego zostaje intensywniej rozluźniony, poprawiona zostaje przepuszczalność płyty boiska. Ważne jest, aby podczas wykonywania zabiegu ustawić urządzenie tak, aby szpile nie uszkodziły podstawy maty. Może się zdarzyć, że niewielki ilości piasku pojawią się na powierzchni. Nie ma to jednak negatywnego wpływu na grę na boisku. Jako cięższy, piasek z czasem wróci do podstawy maty.

Posypywanie granulaty: Rink 1015 /Rink 1010 z płytą do suchego materiału + Verti Broom/Verti Brush lub Rink 1010 z Infil Kit

Corocznie płyta boiska powinna być kontrolowana pod kątem materiału do wypełnienia i materiału powinien być uzupełniany. Akceptowalny jest 1 mm różnicy w ilości materiału do wypełnienia. Jeśli brakuje więcej niż 1 mm, granulat powinien zostać uzupełniony o maksymalnie 1 mm powyżej normalnego poziomu. 1 mm dla boiska to ok. 8 m3 granulatu. Szacowane jest, że taka właśnie ilość granulatu zostaje wynoszona rocznie z boiska. Granulat należy rozsypać na obszarze całego boiska i następnie wmieść wgłąb maty za pomocą szczotki.

Intensywne czyszczenie: Verti Top Vac/Verti Air

Obrotowa szczotka Verti Top Vac zbiera granulat gumowy wraz z zanieczyszczeniami z powierzchni oraz górnej części maty, zebrany materiał jest filtrowany za pomocą mechanizmu przesiewającego. System Vac czyści dodatkowo materiał z kurzu i pyłu. Czysty materiał do wypełniania zostaje rozdysponowany równo na powierzchni i wmieciony do wnętrza maty za pomocą tylnej szczotki.